برآورد قیمت خودرو

قیمت جك S5 دنده ای 2.0 لیتر

سفید
66,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر جك S5 دنده ای 2.0 لیتر
991,600,000
952,800,000
سقف
کف
972,200,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

952,800,000
904,100,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر