برآورد قیمت خودرو

قیمت فیات 500 اتوماتیک

سفید
75,000 km
icon اتوماتیک
1200cc
بنزینی
1,016,000,000
976,200,000
سقف
کف
996,100,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است. محدوده قیمت خرید نمایشگاه

976,200,000
926,400,000
سقف
کف

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 13 آذر
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری فیات 500 اتوماتیک مدل 2015

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

996,100,000

قیمت کارشناسی خودرو

996,100,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف فیات 500 اتوماتیک

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2015 75,830 Km 996,100,000
مدل 2014 85,830 Km 890,100,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 10,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%10

دیگر خودروها

برآورد

سایر