در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1401

قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1401 تولید زامیاد، امروز 11 فررودين 498,500,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند تغییری نداشته است.

سفید
12,000 km
icon دنده ای
2400cc
دوگانه cng
تصویر نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال
508,500,000
488,500,000
سقف
کف
498,500,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1401

488,500,000
463,600,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1401 12,830 Km 498,400,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1400 34,830 Km 488,400,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 99 56,830 Km 469,000,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 98 78,830 Km 450,400,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 97 100,830 Km 432,500,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 96 122,830 Km 415,400,000
قیمت نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 95 144,830 Km 398,900,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 22,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%2

خرید و فروش

خرید و فروش نيسان زامياد دوگانه سوز آپشنال مدل 1401


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر