برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان رونيز دنده ای

سفید
171,000 km
icon دنده ای
2400cc
بنزینی
تصویر نيسان رونيز دنده ای
1,634,000,000
1,570,000,000
سقف
کف
1,602,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,570,000,000
1,490,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر