برآورد قیمت خودرو

قیمت فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر

سفید
0 km
icon دنده ای
2800cc
دیزلی
تصویر فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر
1,428,000,000
1,372,000,000
سقف
کف
1,400,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,372,000,000
1,302,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1401 خودرو در بازار: 1,400,000,000 تومان

برآورد

سایر