در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی مدل 1401

قیمت فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی مدل 1401 تولید ایران خودرو دیزل، امروز 3 فررودين 1,679,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند تغییری نداشته است.

سفید
11,000 km
icon دنده ای
2800cc
دیزلی
تصویر فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی
1,713,000,000
1,645,000,000
سقف
کف
1,679,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی مدل 1401

1,645,000,000
1,561,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی

درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%5

خرید و فروش

خرید و فروش فوتون پيكاپ تونلند 2800 لیتر دیزلی مدل 1401


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر