برآورد قیمت خودرو

قیمت تويوتا ياريس صندوق دار 2014-2015

سفید
101,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر تويوتا ياريس صندوق دار 2014-2015
1,879,000,000
1,805,000,000
سقف
کف
1,842,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,805,000,000
1,713,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر