برآورد قیمت خودرو

قیمت دنا معمولی تیپ 2

سفید
85,000 km

icon دنده ای

1700cc

بنزینی

دنا معمولی تیپ 2
365,700,000
351,300,000
سقف
کف
358,500,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

351,300,000
333,400,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 7 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری دنا معمولی تیپ 2 مدل 1397

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

358,500,000

قیمت کارشناسی خودرو

358,500,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف دنا معمولی تیپ 2

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 1399 45,000 Km 406,200,000
مدل 1398 65,000 Km 381,600,000
مدل 1397 85,000 Km 358,500,000
مدل 1396 105,000 Km 336,700,000
مدل 1395 125,000 Km 316,300,000
مدل 1394 145,000 Km 297,200,000
مدل 1393 165,000 Km 279,200,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%5

برآورد

سایر