برآورد قیمت خودرو

قیمت پژو آردي بنزینی

سفید
308,000 km
icon دنده ای
1600cc
بنزینی
تصویر پژو آردي بنزینی
92,400,000
88,800,000
سقف
کف
90,600,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

88,800,000
84,300,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر