برآورد قیمت خودرو

قیمت پژو آردي دوگانه

سفید
308,000 km
icon دنده ای
1600cc
دوگانه cng
تصویر پژو آردي دوگانه
100,200,000
96,200,000
سقف
کف
98,200,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

96,200,000
91,300,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر