برآورد قیمت خودرو

قیمت سانگ یانگ کایرون اتوماتیک

سفید
157,000 km

icon اتوماتیک

3200cc

بنزینی

سانگ یانگ کایرون اتوماتیک
881,900,000
847,300,000
سقف
کف
864,600,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

847,300,000
804,100,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 7 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری سانگ یانگ کایرون اتوماتیک مدل 2012

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

864,600,000

قیمت کارشناسی خودرو

864,600,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ کایرون اتوماتیک

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2013 142,500 Km 948,400,000
مدل 2012 157,500 Km 864,600,000
مدل 2011 172,500 Km 788,200,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 15,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%7

برآورد

سایر