برآورد قیمت خودرو

قیمت سانگ یانگ کایرون اتوماتیک

سفید
173,000 km
icon اتوماتیک
3200cc
بنزینی
818,000,000
786,000,000
سقف
کف
802,000,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است. محدوده قیمت خرید نمایشگاه

786,000,000
745,900,000
سقف
کف

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 13 آذر
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری سانگ یانگ کایرون اتوماتیک مدل 2011

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

802,000,000

قیمت کارشناسی خودرو

802,000,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ کایرون اتوماتیک

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2013 143,740 Km 965,000,000
مدل 2012 158,740 Km 879,700,000
مدل 2011 173,740 Km 802,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 15,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%7

دیگر خودروها

برآورد

سایر