در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1401

قیمت فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1401 تولید بهمن موتور، امروز 3 فررودين 1,750,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 1.9% افزایش یافته است.

سفید
8,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر فيدليتي پرايم هفت نفره
1,785,000,000
1,715,000,000
سقف
کف
1,750,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1401

1,715,000,000
1,628,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت فيدليتي پرايم هفت نفره

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف فيدليتي پرايم هفت نفره

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1401 8,750 Km 1,750,000,000
قیمت فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1400 23,750 Km 1,596,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 15,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%7

خرید و فروش

خرید و فروش فيدليتي پرايم هفت نفره مدل 1401


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر