برآورد قیمت خودرو

قیمت شاهين G دنده ای

سفید
0 km
icon دنده ای
1500cc
بنزینی
تصویر شاهين G دنده ای
521,200,000
500,800,000
سقف
کف
511,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

500,800,000
475,200,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1401 خودرو در بازار: 511,000,000 تومان

برآورد

سایر