برآورد قیمت خودرو

قیمت بي واي دي S6 اتوماتیک

سفید
68,000 km
icon اتوماتیک
2400cc
بنزینی
تصویر بي واي دي S6 اتوماتیک
1,025,000,000
984,900,000
سقف
کف
1,005,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

984,900,000
934,600,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1398 خودرو در بازار: 1,160,000,000 تومان

برآورد

سایر