در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2017

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2017 تولید بورگوارد، امروز 3 فررودين 1,569,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند تغییری نداشته است.

سفید
43,000 km
icon اتوماتیک
1800cc
بنزینی
تصویر بورگوارد BX5 آلتیمیت
1,600,000,000
1,538,000,000
سقف
کف
1,569,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2017

1,538,000,000
1,459,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف بورگوارد BX5 آلتیمیت

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2018 36,250 Km 1,808,000,000
قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2017 43,750 Km 1,569,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 7,500 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%20

خرید و فروش

خرید و فروش بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2017


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر