برآورد قیمت خودرو

قیمت ولوو XC90 اینسکریپشن

سفید
57,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر ولوو XC90 اینسکریپشن
9,881,000,000
9,493,000,000
سقف
کف
9,687,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

9,493,000,000
9,009,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 2017 خودرو در بازار: 14,500,000,000 تومان

برآورد

سایر