برآورد قیمت خودرو

قیمت سمند سورن XU7 ساده

سفید
188,000 km
icon دنده ای
1800cc
بنزینی
تصویر سمند سورن XU7 ساده
301,600,000
289,800,000
سقف
کف
295,700,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

289,800,000
275,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر