برآورد قیمت خودرو

قیمت رنو داستر PE دیفرانسیل جلو

سفید
115,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر رنو داستر PE دیفرانسیل جلو
1,479,000,000
1,421,000,000
سقف
کف
1,450,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,421,000,000
1,348,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر