برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان پاترول چهار درب 4 سیلندر

یشمی
306,000 km
icon دنده ای
2400cc
بنزینی
تصویر نيسان پاترول چهار درب 4 سیلندر
632,900,000
608,100,000
سقف
کف
620,500,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

608,100,000
577,100,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر