برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان پاترول چهار درب 6 سیلندر

سفید
381,000 km
icon دنده ای
4000cc
بنزینی
تصویر نيسان پاترول چهار درب 6 سیلندر
496,400,000
477,000,000
سقف
کف
486,700,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

477,000,000
452,600,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر