برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان ايكس تريل T32

سفید
43,000 km
icon اتوماتیک
2500cc
بنزینی
تصویر نيسان ايكس تريل T32
3,625,000,000
3,483,000,000
سقف
کف
3,554,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

3,483,000,000
3,305,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر