برآورد قیمت خودرو

قیمت نيسان قشقايي LE وارداتی

سفید
206,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر نيسان قشقايي LE وارداتی
916,000,000
880,000,000
سقف
کف
898,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

880,000,000
835,100,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر