در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 1397

قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 97 تولید سایپا، امروز 12 فررودين 859,400,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 4.3% افزایش یافته است.

سفید
91,000 km
icon اتوماتیک
1650cc
بنزینی
تصویر برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا
876,600,000
842,200,000
سقف
کف
859,400,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 1397

842,200,000
799,200,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 1400 31,660 Km 1,074,000,000
قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 99 51,660 Km 1,015,000,000
قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 98 71,660 Km 934,100,000
قیمت برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 97 91,660 Km 859,300,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%7

خرید و فروش

خرید و فروش برليانس H330 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا مدل 97


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر