برآورد قیمت خودرو

قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1400

قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1400 تولید سایپا، امروز 12 مهر 829,700,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 9 مهر تغییری نداشته است.

سفید
41,000 km
icon اتوماتیک
1650cc
سالم بدون رنگ
تصویر برلیانس H320 اتوماتیک 1650
846,300,000
813,100,000
سقف
کف
829,700,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1400

813,100,000
771,600,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650

میلیون تومان

از نتیجه قیمت گذاری رضایت داشتید؟
گزارش خطا

استعلام قیمت از بازار

استعلام قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 از فروشنده، نمایشگاه دار و آگهی دهنده این خودرو در سراسر کشور صورت گرفته است .

مدل
استعلام قیمت
کمینه/ بیشینه
میانگین
...

*** برآورد هیچ گونه دخل و تصرفی در قیمت های اعلامی نداشته و سعی ما بر این است که قیمت های نامتعارف به صورت هوشمند حذف گردد.

خرید از نمایشگاه دار

آگهی های فروش برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل عرضه شده توسط نمایشگاه داران

شهر
رنگ
کارکرد
تاریخ
قیمت
نمایشگاه

آگهی های فروش خودرو

قیمت همه مدل ها

قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 با سالهای تولید مختلف

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1400 41,660 Km 829,700,000
قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1399 61,660 Km 787,900,000
قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1398 81,660 Km 729,100,000
قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1397 101,660 Km 674,800,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%6

خرید و فروش

خرید و فروش برلیانس H320 اتوماتیک 1650 مدل 1400


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

برآورد

اخبار