برآورد قیمت خودرو

قیمت پرايد صبا صندوقدار دوگانه سوز

سفید
228,000 km
icon دنده ای
1300cc
دوگانه cng
تصویر پرايد صبا صندوقدار دوگانه سوز
185,000,000
177,800,000
سقف
کف
181,400,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

177,800,000
168,700,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر