محاسبه هزینه انتقال سند


لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

توجه:
  • انجام محاسبات هزینه انتقال سند,بر اساس اخرین اطلاعات درج شده در بخش نامه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور , صورت می گیرد.
  • هزینه وکالت تام الاختیار یا وکالت فروش عینا همان مبلغ هزینه انتقال سند خودرو می باشد.
  • هزینه وکالت تعویض پلاک برای هر خودرو با توجه به تعداد صفحات وکالتنامه از مبلغ 129,000 تومان تا 140,000 تومان است.

قیمت کارکرده

قیمت صفر

ثبت آگهی

آگهی ها

برآورد من