گالری عارف نوین 
[]
آدرس: اصفهان - شهر گز - بلوار معلم - بعد از پمپ بنزین
تلفن: 03145720077