برآورد قیمت خودرو

قیمت ریگان کوپا فلگشیپ

سفید
65,000 km

icon اتوماتیک

1500cc

بنزینی

ریگان کوپا فلگشیپ
997,700,000
958,500,000
سقف
کف
978,100,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

958,500,000
909,600,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 7 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری ریگان کوپا فلگشیپ مدل 1398

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

978,100,000

قیمت کارشناسی خودرو

978,100,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف ریگان کوپا فلگشیپ

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 1399 45,000 Km 1,078,000,000
مدل 1398 65,000 Km 978,100,000
مدل 1397 85,000 Km 887,200,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%8

برآورد

سایر