برآورد قیمت خودرو

قیمت سمند سورن ELX-EF7 ساده

سفید
48,000 km
icon دنده ای
1650cc
بنزینی
تصویر سمند سورن ELX-EF7 ساده
457,700,000
439,700,000
سقف
کف
448,700,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

439,700,000
417,300,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر