کارشناسی آگهی
رزرو کن!
کارکرد (کیلومتر):
سوخت:
رنگ بدنه:
وضعیت بدنه:
رنگ شدگی:
قطعه تعویضی:
ضربه خوردگی شاسی:
نیاز به صافکاری:
محل بازدید:
تلفن:
42000  
بنزین  
سفید، مشکی
دارای رنگی یا موارد دیگر
ندارد
1 گلگیر
ندارد
ندارد 
انتهای حکیم غرب بعداز تعاون بعداز اندیشه خیابان ایران پویا 

2 عدد کیسه هوا، آینه برقی، GPS (ناوبری)، فرمان هیدرولیک، سنسور پارک

نقدی

خرید امن: لطفا پیش از خرید خودرو و پرداخت وجه, از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنید.