رزرو کن!
کارکرد (کیلومتر):
سوخت:
رنگ بدنه:
وضعیت بدنه:
رنگ خوردگی:
قطعه تعویضی:
ضربه خوردگی شاسی:
نیاز به صافکاری:
محل بازدید:
تلفن:
350000  
دوگانه دستی,  
سفید،
دارای رنگی یا موارد دیگر
1 درب، 1 ستون، 1 گلگیر
1 گلگیر
جلو سمت شاگرد
دارد 
 

خرید امن: لطفا پیش از خرید خودرو و پرداخت وجه, از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنید.