کارشناسی آگهی
رزرو کن!
کارکرد (کیلومتر):
سوخت:
رنگ بدنه:
وضعیت بدنه:
رنگ شدگی:
قطعه تعویضی:
ضربه خوردگی شاسی:
نیاز به صافکاری:
محل بازدید:
تلفن:
6500  
بنزین  
سفید،
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد 
المپیک 

اولین چک 1/9/97 دومین چک 1/3/98 سومین چک 1/9/98 چهارمین چک 1/3/99 سند در رهن

2 عدد کیسه هوا، فرمان هیدرولیک

حاضر به فروش اقساطی هستم.
قیمت اقساطی: 0 تومان
پیش پرداخت: 23000000 تومان
تعداد اقساط: 4 قسط
هر قسط: 5250000 تومان
فاصله بین اقساط: 6 ماه
زمان تحویل: 0 روز

خرید امن: لطفا پیش از خرید خودرو و پرداخت وجه, از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنید.